Начало : Ценова листа и Специални отстъпки
   
Частна езикoва школа СКАЙ гр. Търговище

РЕГЛАМЕНТИРАНИ ОТСТЪПКИ

 

 за учениците и курсистите на

Частна Езикова Школа „СКАЙ” – гр. Търговище

„СКАЙ – Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

За учебната 2020/21 година  

 

Според приетия от Частна Езикова Школа „СКАЙ” – Търговище Регламент, отстъпки от обявената цена ползват следните наши клиенти:

  1. Две деца от едно и също семейство. Отстъпка от 10% от таксата на по-малкото дете. Правилото важи до момента, до който и двете деца учат в СКАЙ.
  2. Родител и дете. Отстъпка от 10% от таксата на детето!  Правилото важи до момента, до който и родителят, и детето са наши ученици.
  3. Според нашия регламент можем да приемем до 2 деца-сирачета, които да учат безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.
  4. Според нашия регламент можем да приемем до 2 дечица/ ученици със заболявания, които не възпрепятстват учебния процес, да учат  безплатно. За тях се заплаща цената на учебния комплект. Приемането им става по реда на подаване на заявленията за записване и необходимите документи, удостоверяващи статуса им.
  5. При заплащане на цялата такса за обучение в началото на обучението се ползва 10% отстъпка.
  6. Носителите на Златна стипендия, която се връчва за постигнати академични резултати, учат безплатно. Те заплащат цената на учебния комплект.
  7.  Участниците в Програмата за лоялни СКАЙ-клиенти /виж Програмата/ получават 20% отстъпка от годишната такса плюс безплатен  учебник.
  8. Наши корпоративни клиенти. Отстъпките за фирмите и предприятията са предмет на особено внимание, те са индивидуални за всяка фирма и ниво, зависещи от броя на обучаваните курсисти, периода за обучение и продължителността на съвместната ни работа.
  9. Детските градини, в които провеждаме занятия по английски език, получават всеки месец отстъпка, равняваща се на 10% от събраните за месеца такси.

 

ЦЕНОРАЗПИС

на курсовете за деца и ученици в

Частна Езикова Школа „СКАЙ“- Търговище

„СКАЙ –Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

Учебна 2020 /21 година

 

Курс по английски за:

 

Продължителност

Седмично разписание

Месечна такса в лева

без ДДС/с ДДС

Детска градина

1 учебна година-

 01.10.20 - 30.05.21

 

2 х 30 мин.

 .

  25. 00 лв / 30.00 лв

Ученици:

 

1 учебна година – 17.09.2020-27.06.2021

/за първи клас учебната година започва на 1 октомври 2020/

 

 

1 клас

1 учебна година – 70 уч.ч.

2 х 40 мин.

55.00 лв./ 66.00 лв

2 клас

1 учебна година – 75 уч.ч.

2 х 40 мин.

55.00 лв./ 66.00 лв

3 клас

1 учебна година – 75 уч.ч

2 х 40 мин.

55.00 лв/  66.00 лв

4 клас

1 учебна година – 75 уч.ч.

2 х 40 мин.

55.00 лв./ 66.00 лв

5 клас

1 учебна година – 75 уч.ч.

2 х 40 мин.

57.00 лв./ 68,40 лв

6 клас

1 учебна година – 98 уч.ч.

2 х 60 мин.

57.00 лв./ 68.40 лв

7 клас

1 учебна година – 98 уч.ч.

2 х 60 мин.

57.00 лв./ 68.40 лв

8 клас

1 учебна година – 98 уч.ч.

1 ниво - 120 уч.ч. /5 месеца/

2 х 60 мин.

3 х 90 мин.

57.00 лв./ 68.40 лв

80.00 лв./ 96.00 лв

9 клас / 10 клас

1 учебна година – 98 уч.ч.

1 ниво - 120 уч.ч. /5 месеца/

2 х 60 мин.

3 х 90 мин.

60.00 лв./ 72.00 лв

80.00 лв./ 96.00 лв

10 клас

/общ английски/

1 ниво –   120 уч.ч / 5 месеца/

/в група  Млади Възрастни/

3 х 90 мин.

80.00 лв./96.00 лв

11 клас

/общ английски/

1 ниво -  120 уч.ч.  / 5 месеца/

/ в група Млади Възрастни/

3 х 90 мин.

80.00 лв./96.00 лв

12 клас

/общ английски/

1 ниво –  120 уч.ч.  / 5 месеца/

/ в група  Млади Възрастни/

3 х 90 мин.

80.00 лв./96.00 лв

 

Специализирани

курсове по английски

език – подготовка за

матура, кандидатстване,

FCE, CAE,  IELTS

 

 

 

1 учебна година – от 1 октомври до 20 май-

120 учебни часа +

част от учебните материали

 

2 х 140 мин.


90.00 лв./ 108.00 лв

Индивидуални занятия

за ученици  

По желание на ученика

По уговорка

20.00 лв /уч.ч.

 24.00 лв /уч.ч.

 

Посочените цени влизат в сила от 01.07.2020г.

Ръководството на ЧЕШ „СКАЙ“ – Търговище си запазва правото за промяна на цените при настъпване на различни  икономически обстоятелства. Нашите клиенти ще бъдат предварително уведомени за това.

Директор:  Стела Антонова

 

ЦЕНОРАЗПИС

За курсовете за възрастни /млади възрастни в

Частна Езикова Школа „СКАЙ“- Търговище

„СКАЙ-Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

Учебна 2020 /21 година

 

Ниво

Продължителност

на курса

Цена на курса /лв/

с ДДС

Цена на курса, /лв/

без ДДС

 

 

1-во  ниво – А1

 

120 учебни часа-

 5 месеца

Цена на курса: 510,00

5 месеца х 102,00 лв

Цена на курса: 425,00

5 месеца х 85.00 лв

2-ро  ниво – А2

 

120 учебни часа-

 5 месеца

Цена на курса: 510,00

5 месеца х 102,00 лв

Цена на курса: 425,00

 5 месеца х 85.00 лв

3-то  ниво -  В1

 

120 учебни часа –

5 месеца

Цена на курса: 510,00

5 месеца х 102,00 лв

Цена на курса: 425,00

5 месеца х 85.00 лв

4-то  ниво – В2

 

120 учебни часа –

5 месеца

Цена на курса: 510,00

5 месеца х 102,00 лв

Цена на курса: 425,00

5 месеца х 85.00 лв.

5-то  ниво – С1

 

120 учебни часа –

5 месеца

Цена на курса: 510,00

5 месеца х 102,00 лв

Цена на курса: 425,00

5 месеца х 85.00 лв

Разговорен курс

/учебните материали  не са калкулирани в цената/

70 учебни часа –

3 месеца

Цена на курса: 324,00

3 месеца х 108,00 лв

Цена на курса: 270,00

3 месеца х 90.00 лв

Бизнес Английски

/ учебните материали не са калкулирани в цената/

120 учебни часа –

5 месеца

Цена на курса: 510,00

5 месеца х 102,00 лв

Цена на курса: 425,00

5 месеца х 85,00 лв

Италиански, руски,

немски, френски,

турски, български за чужденци

Разпределението на

часовете и цените са

същите, както за

английски език

 

 

Индивидуално

обучение

По уговорка

24,00 лв/уч.ч.

20,00 / уч.ч. /40 мин/

Полагане на изпит за получаване на сертификат за ниво

 /за външни клиенти/

 

180,00 лв

150,00 лв

 

Посочените цени влизат в сила от 01.07.2020г.

Ръководството на ЧЕШ „СКАЙ“ – Търговище си запазва правото за промяна на цените при настъпване на различни икономически обстоятелства. Нашите клиенти ще бъдат предварително уведомени за това.

Директор:  Стела Антонова

 
Reklama