Начало : Курс по Говорене пред публика
   
Курс по Говорене пред публика

ОФЕРТА

за

ОНЛАЙН КУРС ЗА ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА

Нов продукт на Частна езикова школа „СКАЙ“- Търговище

„Човек се плаши само от това, което не знае. ЗНАНИЕТО побеждава всеки страх!“ Висарион Белински

 

На вниманието на всички заинтересовани

Уважаеми бизнес дами и господа,

С удоволствие споделям  офертата ни за най-новия продукт в СКАЙ!

 

 1. Специален дизайн на онлайн обучението за ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА

Всеки човек се възхищава –волно или неволно- на красиво и убедително говорещите хора. Човек не се ражда оратор. Той трябва да научи техниките за съставяне на ЯРКИ, УБЕДИТЕЛНИ И ВЪЗДЕЙСТВАЩИ речи, послания, презентации.

Аз ще ви поведа „за ръка“ през трудностите на говоренето пред публика, ще ви науча да говорите красиво, да въздействате, да ви аплодират, да просълзявате публиката, да печелите нови клиенти. И когато обучението постигне своите цели, ще изпитвате любов към говоренето, ще търсите поводи за изява, ще бъдете желан и харизматичен събеседник и бизнес партньор. И когато „пусна ръката ви“ в края на обучението, вие никога повече няма да приемате говоренето като ваш враг.

Курсът по Говорене пред публика ще направи своето поредно издание ОНЛАЙН. Обучението е изключително желано и очаквано от всички, които имат затруднения, пречки и смущения да говорят пред публика. Едно умение, което изисква намесата на професионалист, за да се преодолеят страховете на обучаемия.

 

Програмата на КУРСА ЗА ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА е авторска разработка на Стела Антонова-Тихолова - лингвист, преподавател и ментор, специалист по реклама и връзки с обществеността,  основател и собственик на първата в Търговище Частна езикова школа „СКАЙ“ през 1997г. Програмата е изцяло насочена към нуждите на курсистите от създаване на близка до реалната среда. Специално за курса са изработени въпросници, анкети, списъци с препоръчителни думи, работни листи, създадени са ситуационни модели и ролеви игри. Всичко това с цел да бъде преодоляно притеснението от говоренето, а включването в дейностите да бъде естествено и желано.  

Темите за програмата са внимателно подбрани, за да покриват и отработват всички проблемни ситуации и зони, свързани с говоренето пред публика. А именно:


Първи месец:

Модул 1. Как да се представяме, за да грабваме вниманието, да сме убедителни, интересни и заразителни?

Подтеми:

 • Избор на думи, стилистични средства
 • Тембър, интонация, артикулация,дикция, бързина на речта, правилно дишане
 • Положение на тялото, жестове, движения
 • Подходящо облекло за ораторите
 • Подготовка на речта – интересен увод, авторитетно изложение с аргументи, завладяващо и запомнящо се заключение
 • „Флиртуване“ с аудиторията, задържане на вниманието
 • Лични истории, чувство за хумор

Втори месец:

Модул 2. Как да направим представяне на бизнеса ни – продукти и услуги, за да създадем сериозно отношение към него /тях?

Подтеми:

 • Създаване на история –истинска, въздействаща, запомняща се
 • Доволните клиенти – обратна връзка, препоръки
 • Представяне на уникални продукти и услуги
 • Промяна на презентацията според аудиторията

 

Трети месец:

Модул 3. Как да използваме думите / словото, за да предизвикаме действие/реакция/ от страна на публиката, водещо към ПОКУПКИ.

Подтеми:

 • 5 ключови принципа за оказване на влияние върху потенциалните клиенти
 • Механизми за привличане към вашия продукт / услуга
 • Създаване на впечатление за уникалност на продукта/услугата

 

 1. Начин на провеждане на занятието – какво се очаква от курсистите?

Занятията се провеждат всеки четвъртък от 18 ч до 20 ч /БГ време/ в Zoom. Преди всяко занятие обучаемите получават линк за срещата.

От курсистите се очаква да бъдат комуникативно настроени, позитивни и желаещи да се включват в дейностите, както и да се забавляват. Стараем се цялата комуникация да се провежда на красив и изискан език. Отличителна черта на този вид обучение е уникалното съчетание на забавление и полезност. Често от класната стая звучи смях, което демонстрира създадената отпускаща и релаксираща среда, необходима за провеждане на този тип обучение.

За всеки час курсистът трябва да се е подготвил за съответната тема, да е направил домашната си работа, да има приблизителни отговори за възможните ситуации. Всяко занятие започва с дискусия по темата, продължава с диалози, групова работа, следване на ситуационни модели. Любима дейност на курсистите са ролевите игри, в които винаги си някой друг, което допълнително освобождава от напрежението и провокира към самостоятелна и стойностна изява. Не липсват и специалните въпросници, анкети, както и игрите. Ако знаете колко обичат възрастните игрите! Завършваме занятието с позитивна мисъл, „умно изречение“ или полезни фрази!

 

 1. Възможни трудности/ предизвикателства при обучението

Възможните трудности в процеса на обучението са свързани с отказ на някои от курсистите да говорят, страхувайки се да не сгрешат. Този проблем  постепенно  се преодолява след първите няколко часа, тъй като ентусиазмът на останалите обучаеми е заразителен, а преподавателката не спира да окуражава и подпомага по-притеснените курсисти. Притеснителният ученик много скоро забравя страховете си и става част от говорещата общност.

 

 1. Очаквани ползи и успехи на курсистите. Умения, с които завършва 3-месечното обучение

Очакваните ползи и новопридобити умения за курсистите са много и доказани през годините:

 • Курсистът става самостоятелен и уверен в изказа си
 • Курсистът подобрява своята дикция, обогатява речника си
 • Курсистът изразява обосновано мнение,  спори, защитава своята гледна точка
 • Курсистът се научава да работи ефективно в екип, като споделя отговорностите на екипната работа.
 • Курсистът се „заразява“ с идеята за „говорене на красив български“ и е готов да влезе в комуникативна ситуация сам, без да чака да бъде заговорен
 • Курсистът преговаря основните граматични правила, структури и лексика
 • Курсистът научава много нови думи, конструкции, употреби, които са характерни за устното изразяване.
 • Курсистът може да изнася речи / презентации уверено и убедително
 • Курсистът е удоволетворен от постигнатото и зареден с нова мотивация и положителна енергия.

 

Преподавател в групите по ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА– Стела Антонова -Тихолова /виж документа „Коя е вашата преподавателка в СКАЙ“

 

 1. Сертифициране

При успешно завършване на обучението – присъствие и участие в учебния процес над 70%, подготовка на заключителна реч в края на курса и доказан напредък на курсиста, тя/той получава Сертификат за 1 ниво на знания по Говорене пред публика. Частна езикова школа „СКАЙ“ е акредитиран езиков обучител и сертификатите, които издава са с валидност в България и страните от Европейския съюз. Сертификатът се издава на български език и е отлично допълнение на Професионалното портфолио за квалификации на всеки модерен човек.

 

 1. Финансови параметри на обучението

Продължителността на курса е 3 месеца /12 седмици/, в които се покриват 36 учебни часа + 4 уч.ч. ПОДАРЪК / заключително занятие за речите на участниците/. Занятията са разпределени по следния начин – по 3 учебни часа на седмица /обикновено се покриват в един ден, за удобство на участниците/.

Месечната такса е 85.00 лв. , НО АКО сте член на СКАЙ-програмата за лоялни клиенти или участник в обученията на Ани Атанасова – ВИП Клуб „Бизнес по пантофи“, Маркетинг Академия или член на Клуб на българската бизнес жена и НАПРАВИТЕ вашата регистрация и плащане на първата месечна такса в периода 22.03.2021 – 26.03.2001, получавате ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА – 60.00 /шестдесет / лева месечна такса. Разноските за курса ви ще бъдат : 3 месеца по 60.00 лв. /спестявате 75.00 лева/.

В една група могат да бъдат включени само 15 човека! Бъдете един от тях!

 

Ако вече сте нетърпеливи да започнете да учите и сте убедени, че това е „вашият курс“, побързайте да се регистрирате!

 

 1. Регистрация за курса и стартиране на обучението

 Взели сте решение за записване! Благодаря за доверието! Очаква ни едно истински стойностно преживяване!

 1. Попълвате Заявлението за записване в СКАЙ-курс, сканирате го и го изпращате на имейл  skylc@abv.bg
 2. Правите заплащането на първата месечна вноска от таксата – 60.00 лв на следната банкова сметка:

Инвестбанк АД-клон Търговище

IBAN: BG60IORT80061002973000

BIC:IORTBGSF

Титуляр на сметката: Велин Тихолов – Отговорник СКАЙ-такси

Основание: Курс Говорене пред публика

 

 1. Изпращате копие/снимка от направеното плащане
 2. Очаквате, в периода от 27.03 до 29.03.21 да бъдете присъединени към специално създадената за курса група във Фейсбук, където ще бъдат публикувани линковете за срещите, както и друга полезна информация.

Първа среща на групата: 30 март 2021 – вторник – 18 часа/БГ време/  в Зуум за възлагане на първите задачи. Времетраене: 30-45 минути

Официално начало на курса: 1 април 2021 – 18 часа /БГ време/ /не на шега!!!/

 

 С уважение,

 

Стела Антонова – Тихолова

Управител на „СКАЙ-Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

Директор на Частна езикова школа „СКАЙ“

Гр. Търговище

 

Контакти:

Частна езикова школа „СКАЙ“

Гр. Търговище

Ул. “ Г.  Бенковски“ № 1Б

Бизнес сграда City Building

Тел. 0898 69 40 40

Имейл: skylc@abv.bg

www.skylc.info

Facebook: Stella Antonova

Facebook: Частна Езикова Школа „СКАЙ“

Messenger / Viber

 
Reklama