Начало : КОВИД - документи
   
КОВИД - документи

„СКАЙ – Лърнинг енд Ентъртейнмънт“ ЕООД

гр. Търговище

Частна езикова школа „ СКАЙ“

гр. Търговище, ул. „Г. Бенковски“ №1Б

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

в Частна Езикова Школа „СКАЙ“

във връзка със спазване на противоепидемичните мерки с цел предотвратяване на заразяване с КОВИД 19

 

Уважаеми СКАЙ-ученици,

Със своя Заповед от 26.05.2020г. Министърът на Здравеопазването разреши да възобновим нашата дейност в присъствена форма, при спазването на определени условия за хигиена и дезинфекция. За стриктното изпълнение на задължителните мерки са необходими общите и обединени усилия на всички. В тази връзка

 

НАРЕЖДАМ ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:  

 • Да декларират, че приемат да спазват общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на езиковата школа за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
 • СКАЙ- учениците да идват здрави на занятие. При температура, кашлица или други симптоми на разболяване следва да потърсят своя личен лекар и да не посещават занятия в школата.
 • Преди влизане в СКАЙ да изтриват добре краката си в постелката, напоена с дезинфектант.
 • Да носят маска или шлем, както им е удобно да работят.
 • Да дезинфекцират ръцете си преди влизане на занятие.
 • Задължително да измиват ръцете си със сапун след ползване на тоалетната.
 • Да не ползват диспенсъра за вода.
 • Да си носят и ползват собствени химикали и моливи.

 

Благодаря ви, уважаеми СКАЙ-ученици, че ще спазвате хигиенните правила!

За да бъдем здрави и да работим и учим присъствено в СКАЙ!

 

 

Задължения на родителите,

които са преценили, че детето ще възстанови посещението си

в Частна езикова школа „СКАЙ“ – гр. Търговище

 

1.Преди планираното посещение да уведомят директора или учителка на ученика за датата, на която детето ще започне да посещава Школата

2. Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В деклар​ацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на езиковата школа;

3. Да не използват градски транспорт за придвижване до СКАЙ и на  

обратно винаги, когато това е възможно;

4. Да НЕ водят детето си до СКАЙ, ако възрастта му позволява, а в противен случай- да не влизат в школата.  

5. Да се запознаят с предоставените им от школата  полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и

психично здраве по време на реадаптацията на детето им;

6. Да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги пускат в СКАЙ  при температура над 37,3 градуса или с признаци на разболяване;

7. Да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат

уведомени от преподавателката в СКАЙ, че то проявява признаци

на разболяване;

8. Да осигурят поне 1  маска, в случай че носенето на маска е по препоръка

на лекуващия/личния лекар на детето.

9. Да информират учителите, ако децата им имат чувствителност или алергия при ползване на дезинфектанти за ръце.

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

в Частна Езикова Школа „СКАЙ“

във връзка със спазване на противоепидемичните мерки с цел предотвратяване на заразяване с КОВИД 19

 

Уважаеми СКАЙ-преподаватели,

Със своя Заповед от 26.05.2020г. Министърът на Здравеопазването разреши да възобновим нашата дейност в присъствена форма, при спазването на определени условия за хигиена и дезинфекция. За стриктното изпълнение на задължителните мерки са необходими общите и обединени усилия на всички. В тази връзка

 

НАРЕЖДАМ:

 1. Преподавателят да започне своята работа след като е подписал Декларацията за информирано съгласие.
 2. Преподавателят да носи по време на работа предоставените средства за лична защита – маска, шлем.
 3. Преподавателят да се грижи за дезинфекцията на подовете и повърхностите на чиновете след всяка група.
 4. Преподавателят да не осъществява близък физически контакт с децата/ курсистите- прегръдка, ръкостискане, с цел спазване на дистанция.
 5. Преподавателят следва да проветрява учебната зала след всяко занятие.
 6. Преподавателят да изисква от всички ученици /курсисти да дезинфекцират ръцете си преди началото на часа.
 7. Преподавателят да следи внимателно дали няма дете/ възрастен с температура или други грипоподобни симптоми и при наличието на такива, незабавно да уведоми родителите.
 8. Преподавателят да не допуска за участие в занятието видимо болни деца/ курсисти.

Директор на ЧЕШ „СКАЙ“

Стела Антонова

 
Reklama