Начало : Индивидуално обучение
   
Частна езикoва школа СКАЙ гр. Търговище

 Предлагаме на нашите клиенти индивидуална форма на обучение по следните езици:

 

 •    Английски език
 •    Български език
 •    Турски език
 •    Италиански език
 •    Френски език
 •    Руски език
 •    Немски език

РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА

при записване в индивидуална форма на обучение

в Частна Езикова Школа „СКАЙ”

„СКАЙ – Лърнинг енд Ентъртейнмънт” ЕООД – гр. Търговище

 

Добре дошли в  Частна Езикова Школа „СКАЙ”!

 

За да бъде ефективно и полезно обучението ви в СКАЙ, трябва да сте запознати и съгласни с Регламента и Правилата при включването ви в индивидуална / 1-to- 1/ форма на обучение

 

 1. При избора на индивидуална форма на обучение курсистът е убеден в преимуществата на този вид обучение, а именно:
 • Уроците се планират в удобно за ученика и учителя време;
 • Цялото внимание и обяснения на учителя са насочени само към индивидуалния ученик;
 • Ученикът определя темпото на работа;
 • Ученикът може да отложи занятието, при необходимост;
 • Ученикът може да поиска допълнителни обяснения и упражнения върху по-труден материал;
 1. Индивидуалният ученик трябва да спазва и следните правила:
 • Да проявява интерес към учебната работа;
 • Да проявява уважение към обучаващия го преподавател;
 • Да подготвя редовно домашната си работа;
 • С готовност да прави текущите тестове и финалния тест, съпровождащи обучението;
 • Да посещава редовно предварително планираните часове;
 • Ако се налага да отложи часа си, да го направи достатъчно рано, за да може преподавателят да планира следващ свой ангажимент;
 • Редовно да се подписва във Формуляра за присъствие, с което да удостоверява провеждането на занятието;
 1. Финансов регламент
 • Цената на индивидуалният урок е 20.00 лв / за 40 мин./ /без ДДС/
 • Индивидуалните уроци се заплащат предварително. Регламентът е да се предплатят поне 20 учебни часа преди началото на обучението.
 1. Допълнителни правила
 • Индивидуалният ученик може да поиска прекратяване на занятията / след като покрие предплатените часове/ като посочи основателна причина за това.
 • Преподавателят, обучаващ индивидуалния ученик, може да поиска прекратяване на уроците със съответния ученик при системна липса на интерес, редовно отлагане на часовете, прояви на неуважение или други основателни причини.

 

Съгласен / а съм с Регламента и Правилата и се задължавам да ги спазвам.

 

Трите имена и подпис на ученика / курсиста:

……………………………………………………………………………………………………

 

Трите имена и подпис на родителя: /ако курсистът е ученик/

……………………………………………………………………………………………………

 
Reklama